Printer Friendly Version Упућивање чешких полицајаца у Србију @ 4 April 2018 11:43 AM
Министарство унутрашњих послова Чешке Републике упутило је девети контигент од 15 полицајаца у Србију, 3. априла 2018. године, као наставак подршке у решавању мигрантске кризе. Церемонији упућивања чешких полицајаца на српско-бугарску границу присуствовали су заменик министар унутрашњих послова Чешке Републике Јиржихо Зматлика, заменик директора полиције Чешке Републике Мартин Вондрашка и Милена Митић, испред Амбасаде Републике Србије.