Printer Friendly Version Konkurs za sufinansiranje projekata prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti @ 12 February 2018 02:44 PM
 
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata za prevođenje reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu, kao i kulturne delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini.
 
Rok za podnošenje konkursnih prijava je 16. mart 2018. godine.
 
Tekst konkursa, obrasce za prijavljivanje i ostalu dokumentaciju, kao i kontakt osobe za pribavljanje bližih informacija u vezi sa predmetnim konkursom možete pronaći ovde.