Printer Friendly Version Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Гвинеје Бисао – за носиоце свих пасоша @ 15 December 2017 11:06 AM
 
Обавештавамо да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, донела Одлуку о укидању виза за држављане Републике Гвинеје Бисао, носиоце свих пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије, најдуже до 30 дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од годину дана, уколико не постоје сметње из чл. 11. Закона о странцима Републике Србије.  Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 111/2017 од 11. децембра 2017. године и ступа на снагу и почиње да се примењује 19. децембра 2017. године.
 
Држављани Републике Гвинеје Бисао, носиоци свих пасоша, који желе да уђу и бораве на територији Републике Србије у периоду који је дужи од 30 дана, или да се школују, живе, запосле се, баве се медијском делатношћу или неким другим активностима, дужни су да поднесу захтев за визу пре уласка на територију Републике Србије. Уколико желе да уђу у Републику Србију, а већ су боравили 30 дана без визе, од дана уласка у Републику Србију у периоду од годину дана, у складу са Одлуком Владе, за следећи улазак у Републику Србију треба да поднесу захтев за визу.