Printer Friendly Version Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju za nosioce stranih putnih isprava @ 7 November 2014 12:48 PM

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske Unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Odluka stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.

Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju za nosioce stranih putnih isprava, od 8. novembra 2014. godine, ne odnosi se na nosioce putnih dokumenata izdatih u skladu sa međunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremling Pass, Fremden Pass).

Obaveštavamo takođe da je Vlada Republike Srbije usvojila Odluku o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina. Ova Odluka odnosi se na sve državljane navedenih država, nosioce svih vrsta putnih isprava, osim putnih listova i putnih isprava izdatih u skladu sa međunarodnim konvencijama, koji na osnovu iste mogu boraviti u Republici Srbiji najduže 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska. Ova Odluka stupa na snagu 30. juna 2015. godine.

06. avgusta 2015. godine stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja. Nosioci važećih biometrijskih putnih isprava nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, izlazak i prelaz preko teritorije, kao i boravak na teritoriji države druge strane, u periodu do 90 dana, u okviru perioda od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.